O KANCELARII

Kancelaria prowadzeni szeroko rozumiane sprawy administracyjne w obszarze prawa podatkowego. Zajmuje się reprezentowaniem swoich Klientów przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych z obszaru podatków VAT, CIT oraz PIT. Służy również Klientom bieżącym doradztwem podatkowym.