MARIUSZ KORZEB

Kancelarię Doradztwa Podatkowego założył w 2014 roku, a wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji podatkowej, gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością urzędów skarbowych. Obecnie, działając jako profesjonalny pełnomocnik, reprezentuje swoich klientów w sporach z organami administracji skarbowej na wszystkich etapach postępowań. W ramach swojej działalności m. in. doprowadził do wydania przełomowej dla całej branży hydrotechnicznej uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 2/17) w sprawie dotyczącej stosowania stawki VAT w wysokości 0% przy wykonywaniu usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego. Od 2013 roku czynnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych z ramienia organizacji pracodawców. Bierze udział w procesie legislacyjnym w ramach prowadzonego z partnerami społecznymi dialogu społecznego w zakresie prawa podatkowego.

W 2014 roku został powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. W latach 2017-2018, jako członek powołanego przez resort finansów Zespołu Roboczego uczestniczył w opracowaniu kryteriów ,,należytej staranności” na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2017 r. został członkiem Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego.

Autor wielu publikacji i artykułów eksperckich publikowanych na łamach największych polskich dzienników oraz w prasie specjalistycznej. Wielokrotnie gościł w programach publicystycznych, gdzie komentował zmiany i propozycje zmian legislacyjnych w obszarze prawa podatkowego.